Záštita akce


Hlavním garantem projektu je Svaz průmyslu a dopravy ČR.

 

Pod záštitou:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

  zastita mpo

 

Odborní partneři:

AIVD ČR                             Edumenu.cz

  

                   edumenu        aivd