Stálá konference FÓRA INDUSTRIALE


Datum a místo konání:
  • září 2016 (termín a místo budou upřesněny)

Program konference:

  1. zhodnocení přínosu FI
  2. výsledek z Otevřené konference FI v únoru 2015
  3. představení nových skupin aktuálních rozvojových témat
  4. facilitované diskuse pro konkretizaci rozvojových témat
  5. doporučení pro Otevřenou konferenci v únoru 2016
  6. společná diskuse a závěr

Registrace na webu www.forumindustriale.cz/registrace. Účast na konferenci je pro registrované bezplatná.

Prosíme zároveň o vyplnění dotazníku ke zjištění aktuálních rozvojových potřeb ve výrobních firmách, jehož výstupy budou součástí diskuse na této konferenci. Dotazník naleznete na webu www.forumindustriale.cz/dotaznik.

Děkujeme a těšíme se na setkání a na důležitou formující diskusi.