Řekli jste o konferenci


Přidat příspěvek27. 4. 2015 - Lenka Bučinová, jednatelka a výkonná ředitelka, REGIOPARTNER

Děkuji za možnost účastnit se konference Forum Industriale. Zaměření konference na problematiku rozvoje lidských zdrojů je nosným tématem nejen podnikatelských subjektů, ale také organizací veřejné správy. Z tohoto pohledu velice pozitivně hodnotím snahu organizátorů konference propojovat podnikatelskou sféru se sférou veřejnou, neboť platforma konference umožnila přenos obousměrný přenos informací.

27. 4. 2015 - Hana Novotná, vedoucí útvaru vzdělávání, ČEZ a.s.

Opakovaně se platformě FI daří zajistit kvalitní přednášející a účastníky ze širšího spektra průmyslu. K diskuzi přispívají také zástupci zúčastněných ministerstev. Přednášky byly zpracovány nad konkrétními situacemi z praxe, přednášející umožnili náhled do těchto situací a přednesli konkrétní postup, který při řešení situace zvolili. Míru sdílení informací považuji za vysokou. Děkuji za možnost otevřené diskuze nad tématy, která nás pálí.

27. 4. 2015 - Martin Myšák, ředitel logistiky, WIKOW MGI

Za mě musím říct, že mě to strašně bavilo a celý den i prezentaci jsem si užil. Byla to příjemná oslava našeho úspěchu. Víme, že bez HR managera přežít lze. Ale kdo nechce jen přežívat a chce se rozvíjet, potřebuje dobrého „ejčáristu“, partnera, komunikátora. Někoho kdo umí být oponentem případně podporou, kdy je to potřeba a to v každodenní práci, ne pouze při náboru nebo propouštění.

27. 4. 2015 - Robert Peška, manažer kvality, Hobra-školník

Příklady úspěšně nastartovaných procesů změny zde byly prezentovány ze strany těch nejpovolanějších, jejich nositelů. Na dnešní dobu nezvykle otevřené výpovědi dokázaly upoutat pozornost posluchačů a nastínit mnohá úskalí, která sebou proces změny nese.

27. 4. 2015 - Jiří Kula, viceprezident, ESAB a.s.

Výborné sdílení „best practice“. Každý o tom mluví, že to je bezvadné a že by to chtěl dělat, ale nakonec dostat takto zaneprázdněné lidi do jedné místnosti na celý den je skoro zázrak. Navíc když se aktivně účastní a neřeší jen neustále své firemní věci.

27. 4. 2015 - Věra Polanecká, HR manažerka, LOM Praha

Témata byla výborně zvolena a z mého pohledu se jedná o oblasti, které firmy, manažeři i personalisté řeší velmi často a oblasti, kde jsou stále „slabá místa", na kterých je třeba pracovat. O to přínosnější je hovořit s někým, kdo podobné již řešil a dokonce úspěšné vyřešil. Ve srovnání s jinými, podobně zaměřenými akcemi, je FI jednou z mála a možná i jedinou konferencí podobného typu, která nezahlcuje účastníky obecnými teoriemi, ale naopak nabízí praktická řešení, o kterých lze navíc hned na

27. 4. 2015 - Yvonna Ronzová, jednatelka, Rycon Consulting

S dalšími účastníky jsme se shodli na tom, že FI je opravdu unikátním prostorem, kde je možné se hodně dozvědět, ale kde je také nezbytné se o zkušenosti podělit. Náročné pro prezentující je to právě v tom, že kromě samotného “odborného” tématu ještě odhalují "taje” svých manažerských postupů a praktik, a to nejen těch pozitivních. Neznám jiné, tak inspirující prostředí, které nezahlcuje účastníky zbytečnými “teoriemi” a učebnicovými příklady, ale kde se probírají příběhy, které píše život sám.

27. 4. 2015 - Petr Kratochvíl, konzultant

Ze setkání jsem si odnesl hodně podnětů a následně si uvědomuji, že bychom mohli zvýšit efekt z těchto setkávání možností setkávat se pravidelně na různých místech, kde by si všichni účastníci na praktických ukázkách v hostitelské společnosti workshopem prověřovali, zda a pro koho by konkrétní řešení mohlo být přínosné.

27. 4. 2015 - Ota Horák, majitel, Komponenta Moravia

Je třeba upřímně přiznat, že dosud jsem se na užitečnost takových fór díval s jistým despektem. Ale nechal jsem se přesvědčit a udělal jsem dobře. Vědomí toho, že naše problémy nejsou specifickým trestem osudu určeným jen pro naši firmu, ale takřka standartním postižením k lepšímu se měnících podniků, mne naplnilo velmi potřebným optimismem a silou. Zároveň jsem si odnesl v hlavě spoustu střípků a na konci už jsem se nemohl dočkat sezení za volantem, abych z těch střípků zkusil poskládat celistv

27. 4. 2015 - Lenka Vávrová, HRM, Kovosvit MAS

Pro mě bylo důležité slyšet, že jako firma nejsme v procesu změny sami. Vím, že jedním z rozhodujících faktorů pro úspěšnost změny je komunikace, a proto je dobré slyšet firmy, ve kterých probíhá cílená a řízená změna, jak se s tím vypořádali a jaké měli problémy. To je největší inspirace.