Přínos pro Vás


  • Principy, jak se naučit chápat vnímání lidí a modelovat jejich chování v týmu
  • Postupy, jak využít dynamiku lidí v konkrétním systému práce vaší firmy
  • Příklady, jak díky lidem najít a nepromarnit růstové příležitosti pro firmy, týmy i jednotlivce
  • Návody, jak efektivně kalkulovat výnosnost vzdělávání
  • Inspiraci, jak se nespálit při výběru poskytovatele vzdělávání
  • Ověřitelná data z firemních praxí podložená hloubkovými rozhovory

Co je na naší práci zajímavého?

  • Hloubkovými rozhovory ve výrobních firmách zjišťujeme aktuální problematická témata
  • Nalézáme řešení napříč firmami, obory a know-how
  • Řešení zpětně ve firmách ověřujeme
  • Teprve poté je sdílíme s odbornou veřejností