FÓRUM INDUSTRIALE, praktická řešení pro výrobní sféru


CO JE FORUM INDUSTRIALE:

  • Stálá nekomerční platforma pro inspirativní řešení vzdělávacích potřeb výrobních firem
  • Trvalá základna pro koncepční podporu práce s lidmi uvnitř reálného prostředí výrobní firmy, mimo rámec projektů NSK a NSP
  • Prestižní spojenectví firem a profesionálů z různých oborů, s garancí  SPČR a pod záštitou MPO a MŠMT
  • odpovědí na konkrétní zadání výrobních firem